Cites

Tillverkning av musikinstrument har en lång tradition och många gånger används exklusiva material vid tillverkningen. En del av dessa material kan komma ifrån arter som idagsläget är CITES-listade arter.

Den här informationen vänder sig främst till dig som vill köpa eller sälja ett instrument, eller till dig som ärvt ett instrument som du vill avyttra.

EU-förbud mot handel med A- och B-listade arter

EU har listat de CITES-listade djur- och växtarterna i en egen EU-förordning om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handeln med dem. I bilaga A i denna förordning listas de mest hotade djur- och växtarterna. Det är de som kräver starkast skydd och som därför omfattas av de strängaste bestämmelserna. I bilaga B listas de arter som riskerar att bli utrotningshotade om inte handeln kontrolleras noggrant. Huvudregeln är att inom hela EU gäller förbud mot alla kommersiella aktiviteter med arterna listade i bilaga A. Också de arter i bilaga B som inte förts in till EU på rätt sätt omfattas av detta förbud. Detsamma gäller för arter i bilaga B som inte förvärvats på korrekt sätt inom EU.

 

Nya arter som behöver ökat skydd listas kontinuerligt

Nya listningar av A– och B-listade arter träder i kraft efter varje partsmöte och ursprungsländer kan däremellan lista nya arter på bilaga C. Partsmötena är ungefär vart tredje år. Artlistan med de nya listningarna finns under rubriken Bestämmelser.

 

Vad menas med kommersiella aktiviteter?

Som kommersiell aktivitet räknas i princip allt som har ekonomisk vinning eller annat utbyte som syfte. Att musikinstrument som innehåller CITES A-listade arter inte får användas i kommersiella aktiviteter innebär till exempel att du inte får

 

annonsera, saluföra och sälja ditt exemplar

annonsera om att du vill köpa ett exemplar (du får inte erbjuda dig att köpa exemplar som eventuellt kan sakna intyg utan att du själv först har skaffat ett intyg)

byta ditt exemplar mot produkt eller tjänst

inneha ett exemplar för försäljning eller transportera ett sådant exemplar för försäljning

använda exemplaret i marknadsföringssyfte, hyra ut, visa upp eller på annat sätt använda exemplaret i vinstsyfte.

Att uppträda med musikinstrument vid konsert räknas inte som kommersiell aktivitet.

 

CITES-intyg - undantag från förbudet

Du kan ansöka hos Jordbruksverket om undantag från EU:s förbud. Din ansökan prövas av Jordbruksverket som i vissa fall kan bevilja undantag från förbudet och utfärda ett så kallat CITES-intyg för kommersiella aktiviteter inom EU.Tänk på att du alltid måste söka intyg i förväg. Jordbruksverket utfärdar inte CITES-intyg i efterhand när en kommersiell aktivitet redan har ägt rum. 

 

Musikinstrument tillverkat före den 3 mars 1947

Inom EU finns ett generellt undantag som innebär att musikinstrument som har tillverkats före den 3 mars 1947 i vissa fall kan säljas utan CITES-intyg (inom EU).

 

När måste jag ansöka om CITES-intyg?

Har du ett musikinstrument som innehåller en A-listad växt- och/eller djurart och inte uppfyller kraven enligt antikundantaget ovan? Planerar du att använda instrumentet i kommersiella aktiviteter? Då ska du ansöka om CITES-intyg hos Jordbruksverket. När du ansöker måste du kunna visa att materialet i instrumentet kommer från exemplar som är prekonventionella. Prekonventionell betyder att exemplaren har tagits från naturen innan arten blev skyddad via CITES-regelverket. Du måste ansöka i god tid och ha fått CITES-intyget innan du genomför någon kommersiell aktivitet med instrumentet. Jordbruksverket utfärdar inte CITES-intyg i efterhand när en kommersiell aktivitet redan har ägt rum.

Handläggningstid

Om ansökan är komplett och innehåller alla nödvändiga uppgifter är handläggningstiden normalt cirka en månad. Under vissa perioder får vi in stora mängder ansökningar och då kan handläggningstiden bli längre än en månad.

Var rädd om  CITES-intyget - det är en värdehandling!

CITES-intyget i original ska följa exemplaret under många år framöver - även vid evenuella  ägarbyten - och det är ditt ansvar att hålla reda på intyget så att det inte försvinner. Om du ska sälja exemplaret och originalintyget har försvunnit så kan du inte ersätta det genom att skicka med en kopia till nästa ägare - en kopia av CITES-intyg gäller aldrig som original. Du måste du ansöka hos Jordbruksverket om ett helt nytt CITES-intyg enligt ansökningsproceduren ovan.

Om du inte får ett CITES-intyg

Om Jordbruksverket anser att det inte finns tillräckligt med underlag för att bevilja undantag från förbudet får du avslag på din ansökan. Du får inget CITES-intyg och kan alltså inte sälja ditt instrument eller använda det i andra kommersiella aktiviteter.Du får inte tillbaka handläggningsavgiften även om du får avslag på din ansökan.

Kan man ge bort som gåva?

Ett musikinstrument som innehåller en A-listad art kan du skänka bort som gåva, men då bör du skriva ett gåvobrev. I gåvobrevet ska framgå att instrumentet skänks som gåva utan krav på motprestation, och att mottagaren inte får sälja eller använda det i kommersiellt syfte. Gåvobrevet ska vara daterat och undertecknat av dig och mottagaren. Exempel på hur ett gåvobrev kan se ut hittar du under rubriken Blanketter.

Är du musiker och ska resa med ditt instrument?

Om du är musiker och ska ta med ditt instrument på resor utanför EU har du möjlighet att ansöka om ett så kallat musikinstrumentpass. Tänk på att söka i god tid innan du åker. Läs mer om musikinstrumentpass här.

Att ta med sig eller skicka instrument till länder utanför EU

Om du vill ta med dig, sälja eller skicka ett instrument till något land utanför EU, ska du kontakta Jordbruksverket eftersom du kan behöva ansöka om CITES-tillstånd för instrumentet. Läs mer om import och export mellan EU och andra länder här.

Böter eller fängelse för brott mot EU:s förbud

Det är straffbart att bryta mot EU:s förbud mot kommersiella aktiviteter med hotade arter. Om du annonserar olovligt om att till exempel köpa, sälja, förevisa eller skänka bort en A-listad art, kan du komma att åtalas för artskyddsbrott. Om du döms i Sverige kan straffpåföljden bli böter eller fängelse i upp till fyra år. 

 

+

Vad innebär det i praktiken? Kortversionen!

Om du har en gitarr som är tillverkad mellan 1947 och 1968 (ungefär) är troligen greppbrädan, stallet och möjligen hela kroppen tillverkad av Brasiliansk Rosewood. Samma träslag som var vanligt i möbler på 60-talet och som då kallades Jacaranda.

Detta träslag är idag omgärdat av många bestämmelser för export från Brasilien. Tyvärr har många tillverkare (även stora tillverkare som Gibson, Martin Fender etc) under perioder inte brytt sig om att ha tillstånd för sådan import från Brasilien när instrumenten tillverkades.

Ett instrument som innehåller Brasilian Rosewood får inte säljas, visas för pengar, annonseras till försäljning eller ens transporteras för att försäljas. Dessutom får det inte föras ut ur landet och än mindre utanför EU utan att det finns nödvändiga intyg.

Straffet för att bryta mot detta regelverk kan, förutom att du blir av med instrumentet, även innebära fängelse även om någon sådan dom ännu inte kommit till stånd. Däremot flera fall där myndigheterna beslagtagit instrument. Framför allt i Tyskland men även här i Sverige har det skett.

Vad skall du då göra?

Du behöver söka ett intyg för kommersiell aktivitet med CITESlistad art.

Vill du ha hjälp med det kan du höra av dig till oss.