Gibson LG-2

1942 var året då Gibson LG-2 började tillverkas och den var den första gitarren i företagets LG serie, vilken också skulle komma att innehålla LG-0, LG-1 och LG-3. När kriget var över var Gibson fria att bygga sina gitarrer med samma beståndsdelar och material som de brukade innan, då föddes den moderna LG-2an. Gibson LG-2 är en flat-top med en relativt liten kropp, där axelpartiet är smalare. Modellen byggdes med mahogny i rygg och sidor, medan toppen var av gran och greppbräda och stall i Rosewood. 

Under krigstiden gjorde man även andra varianter av LG-2or med tillexempel Lönn i rygg och sidopartier, grantopp och en lönn och mahogny hals, greppbräda i rött bönträ och stall i rosewood.