Om Cockies och personuppgifter

Personuppgifter hanteras i enlighet med gällande lagstiftning. Klarna behandlar personuppgifter främst i syfte att utföra identifikation, kundanalys, kreditkontroll, marknadsföring och affärsutveckling, inklusive överföring till särskilt utvalda partners eller till stat utanför EU/EES-området. Personnummer används som kundnummer i kundhanteringssyfte. Se Klarnas dataskyddspolicy för en närmare beskrivning av Klarnas personuppgiftsbehandling.

Cookies

En cookie är en liten textfil som webbplatsen kunden besöker sparar på datorn. I en del funktioner t.ex. i beställningsformulären, använder No1 Guitarshop cookies. Cookies används bl.a. för att beställningsfunktionen på no1guitar.se skall fungera och för att ge oss besöksstatistik. Utan en cookie skulle kunden till exempel inte kunna backa i beställningen utan att behöva fylla i alla uppgifter på nytt. Cookies ger oss ingen information om dig som användare och den kan inte heller förmedla några virus till dig. Om du inte vill ha några cookies kan du välja att inte acceptera cookies i din webbläsare, instruktioner hittar du i din webbläsares hjälptexter (ev. kan du avsluta besöket genom att stänga webbläsarfönstret). Obs! Att stänga av cookie-funktionen kan innebära att du inte får tillgång till alla sidor, eller får felmeddelande på vissa sidor.

Du kan läsa mer om cookies på Post och Telestyrelsens hemsida http://www.pts.se/sv/Bransch/Regler/Lagar/Lag-om-elektronisk-kommunikation/Cookies-kakor/Fragor-och-svar-om-kakor-for-anvandare/